Sữa tắm Dưỡng Ẩm Kisetsu Từ Sữa Dê & Sữa Ong Chúa (950ml) – Malaysia